GDPR

Vi behöver använda en del personuppgifter, det ingår i själva verksamheten. Vi följer därvid gällande lagstiftning, lagrar inget i onödan och lämnar definitivt inte ut uppgifter till obehöriga.