Handledare

För att få öva privat måste både elev och handledare gå en s k introduktionskurs.
Kursen är 3 timmar lång och tar upp många viktiga saker, som
t ex regler i samband med övningskörning
hur proven går till och vad som krävs
praktiska tips för träningen
en hel del om vad som är viktigt att tänka på för säkerheten samt
det som är en utmaning för många handledare, något om vad miljökörning innebär idag.

Handledaren ska söka handledartillstånd för att övningsköra med eleven, det gör man via transportstyrelsen.se. När tillståndet kommit kan man börja köra tillsammans. Bäst är att gå kursen före ansökan.

En elev kan ha flera handledare, och en handledare kan ha flera elever. Man behöver inte gå kursen samtidigt. Men för varje par som ska träna tillsammans måste respektive handledare söka ett handledartillstånd.

Kursen hos oss kostar 300 kr för en person, 500 kr för ett par tillsammans. Betalning kontant på vårt kontor eller i förväg på konto som man kan få vid anmälan.

Anmälan enligt kontaktuppgifterna nedan.
Om vi inte svarat på mail inom 3 dagar, kontakta per telefon!

Nästa kurs med lediga platser är lördagen 15 december kl 9.00 – 12.15.

Nya tider läggs ut efter hand. Vi brukar hålla en eller två kurser i månaden. Om man inte kan på utlagda tider finns möjlighet att föreslå datum så ser vi om det går att genomföra.

Välkommen att anmäla dig/er!