Handledare

Pga covid-19 har vi mindre deltagarantal än vanligt på varje kurs. Därför är det inte meningsfullt att lägga in datumen här på sidan.
Skicka ett sms till 0733-303710 och berätta vilken sorts kurs du vill gå och hur många ni är som vill gå den, så får du veta vilka tider som kan erbjudas, och så kan du anmäla dig/er i den konversationen. Där får du också instruktioner för betalning för kursen.
Välkommen att höra av dig!

För att få öva privat måste både elev och handledare gå en s k INTRODUKTIONSKURS.
Kursen är 3 timmar lång och tar upp många viktiga saker, som
t ex REGLER i samband med övningskörning
hur PROVEN går till och vad som krävs,
PRAKTISKA TIPS för träningen
en hel del om vad som är viktigt att tänka på för SÄKERHETEN samt
det som är en utmaning för många handledare, något om vad MILJÖKÖRNING innebär idag.
När man gått kursen gäller den i 5 år.
Handledaren måste vara minst 24 år och ha haft B-körkort i minst 5 år.
Eleven måste vara minst 16 år för att övningsköra, får vara 15 år och 9 månader när hen går kursen.

HANDLEDAREN SKA SÖKA HANDLEDARSTÅND för att övningsköra med eleven, det gör man via transportstyrelsen.se. När tillståndet kommit kan man börja köra tillsammans. Bäst är att gå kursen före ansökan.
All övningskörning förutsätter att ELEVEN har ett KÖRKORTSTILLSTÅND. Det söker man också hos Transportstyrelsen. Angående ålder se ovan.

En elev kan ha flera handledare, och en handledare kan ha flera elever. Man behöver inte gå kursen samtidigt. Men för varje par som ska träna tillsammans måste respektive handledare söka ett handledartillstånd. Angående ålder etc se ovan.

Kursen hos oss kostar 350 kr för en person, 600 kr för ett par tillsammans. För närvarande, med många fler som anmäler intresse än som får plats, så vill vi ha betalning i förväg via bankgiro för att ni ska säkra platserna. Bankgironumret får man vid anmälan.
Ev återbud senast 3 dagar före kursen, på telefon eller sms, INTE MAIL, OBS.

Anmälan enligt kontaktuppgifterna nedan. Sms till 0733-303710 är enklast och mest direkt. Vi behöver namn på deltagarna, samt mobilnummer och ett personnummer till en av dem.
Om vi inte svarat på mail inom 3 dagar, kontakta per telefon!

Medtag giltig legitimation!

Det finns möjlighet att vara reserv till kurser, om man har möjlighet att komma med kort varsel.

Nya tider läggs ut efter hand. Vi brukar hålla en eller två kurser i månaden. Om man inte kan på utlagda tider finns viss möjlighet att föreslå datum så ser vi om det går att genomföra. Att lägga kurser vardagskvällar är dock vanligen svårt för oss.

Välkommen att anmäla dig/er!