Handledare

För att få öva privat måste både elev och handledare gå en s k INTRODUKTIONSKURS.
Kursen är 3 timmar lång och tar upp många viktiga saker, som
t ex REGLER i samband med övningskörning
hur PROVEN går till och vad som krävs
PRAKTISKA TIPS för träningen
en hel del om vad som är viktigt att tänka på för SÄKERHETEN samt
det som är en utmaning för många handledare, något om vad MILJÖKÖRNING innebär idag.

HANDLEDAREN SKA SÖKA HANDLEDARSTÅND för att övningsköra med eleven, det gör man via transportstyrelsen.se. När tillståndet kommit kan man börja köra tillsammans. Bäst är att gå kursen före ansökan.
All övningskörning förutsätter att ELEVEN har ett KÖRKORTSTILLSTÅND. Det söker man också hos Transportstyrelsen.

En elev kan ha flera handledare, och en handledare kan ha flera elever. Man behöver inte gå kursen samtidigt. Men för varje par som ska träna tillsammans måste respektive handledare söka ett handledartillstånd.

Kursen hos oss kostar 350 kr för en person, 600 kr för ett par tillsammans. Betalning kontant med pengar på vårt kontor eller i förväg på bankgiro som man kan få vid anmälan.

Anmälan enligt kontaktuppgifterna nedan. Vi behöver namn på deltagarna, samt mobilnummer och ett personnummer till en av dem.
Om vi inte svarat på mail inom 3 dagar, kontakta per telefon!

Nästa kurs med lediga platser är lördagen 8 juni kl 15.00 – 18.15.
Kursen samma dag, 8 juni, kl 9.30 – 12.45 är i princip fulltecknad. Återbud kan förekomma varför det är möjligt att stå som reserv.
Kurs längre fram är planerad torsdagen 20 juni kl 17.00 – 20.15.

Nya tider läggs ut efter hand. Vi brukar hålla en eller två kurser i månaden. Om man inte kan på utlagda tider finns möjlighet att föreslå datum så ser vi om det går att genomföra. Att lägga kurser vardagskvällar är dock tyvärr svårt för oss.

Välkommen att anmäla dig/er!