Skolan

Skolans kontor ligger i Åstorp. Där har vi samtliga teorikurser.

Körtränar gör vi i Åstorp, Helsingborg eller Ängelholm, vilket som passar bäst med tanke på vad som ska tränas och ditt och vårt schema. Körlektioner kan börja och sluta i Åstorp eller Helsingborg. Vi planerar tillsammans din träning, så den ska passa dina behov och önskemål så bra som möjligt.
Lärare är Agneta Svensson.

Kontoret ligger på Västergatan 19 och är öppet tisd-fred 16.00 – 18.00.
På kontoret träffar du vanligtvis Tommy Svensson.