Priser

Prislistan gäller från 12 september 2023.

Inköp är giltiga att använda i 5 år,  tillägg kan ev behövas för köp som är mer än 1 år gamla, dvs prisgaranti finns i 1 år.
Angående återbetalning se längst ner på sidan.

Obs! Inga provavgifter ingår i priserna! Avgifterna till Trafikverket vid proven betalar du själv, se information på deras hemsida.

Paket Mini: 2 körlektioner, Riskutbildning 1 och 2, datateori med tester via internet
4500 kr
Mini-mini, utan datatester 3800 kr

Paket Midi: Komplett paket med 5 körlektioner, teoripaket, Riskutbildning 1 och 2, samt lån av bil vid uppkörning enligt skolans regler
7200 kr

Paket Maxi: Komplett paket med 10 körlektioner, teoripaket, Riskutbildning 1 och 2, samt lån av bil vid uppkörning enligt skolans regler
9950 kr

Paket Maxi plus: Som Maxi men med 15 körlektioner
12850 kr

Paket Maxi plus-plus: Som Maxi men med 20 körlektioner
15650 kr

Riskutbildning del 1: 700 kr
För elev inskriven på skolan: 600 kr

Riskutbildning 2 (”halka”): 2200 kr

Hyra av bil vid uppkörning, exklusive uppvärmning, bokning endast enligt skolans regler
650 kr

Teoripaket: Datateori via internet, teorilektioner 1 och 2 samt grundpaket böcker
1500 kr

Teorilektioner 2 st
700 kr

Grundpaket böcker (Körhäftet, vägmärkeshäfte, Pluggis)
300 kr

Tillägg böcker/separat köp
Körkortsboken/Lättlästa körkortsboken       400  kr
Teorihäftet/Lättlästa teorihäftet                        200 kr
Pluggis                                                                           125 kr
Körhäftet                                                                       100 kr
Vägmärkeshäfte                                                           80 kr
Fullständigt bokpaket                                              800 kr

Bokpaket på engelska                                                800 kr
Lärobok/bok med frågor på arabiska eller persiska       400 kr

Datateori med tester via internet
700 kr

Körlektion 50 minuter
650 kr
5 körlektioner paketpris vid förskottsbetalning
3050 kr

”CSN-inskrivning”  100 kr (för administration vid rapportering)

Introduktionskurs
350 kr
2 deltagare tillsammans
600 kr

Vid återbetalning görs avdrag med normalpris för det som använts av det köpta. Man förlorar alltså rabatterna. Obs. Alla sena återbud utan godtagna intyg räknas vid återbetalning som använd utbildning. Efter 4 år får man inte återbetalning. Värdet finns kvar att använda i utbildning enligt specifikationen vad man köpt, med eventuella tillägg för prishöjning, i 5 år. Efter 5 år kan inga anspråk göras mot skolan.